Gabinet chirurgii i urologii dziecięcej
dr hab. n. med. Marcin Polok
profesor UZ

Poniżej przedstawiam listę sympozjów naukowych oraz kursów i szkoleń, w których uczestniczyłem.

 
 1. Advanced Minimally Invasive Pediatric Surgery, Aesculap Akademie, Berlin, 16-17.11.2012
 2. ESPU, Paediatric Urology Course, Pecs, Węgry, 9-10.09.2011
 3. 12th Annual Meeting of British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons BAPES, 1st Inaugural Meeting of the European Society od Paediatric Endoscopic Surgeons ESPES, Chelsea, Londyn, 2-4.11.2011
 4. Sympozjum Sekcji Urologicznej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 19-21.09.2013
 5. Współczesne techniki unieruchamiania złamań, Warsztaty. Poznań, 25.06.2010
 6. Nowoczesne techniki zespoleń z zastosowaniem tytanowych gwoździ elastycznych TEN, Warsztaty. Poznań, 25.06.2010
 7. Nowoczesna medycyna –praktyczne zastosowanie, Wrocław, 24-25.05.2012
 8. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS oraz zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, Wrocław, 7.02.2013
 9. XXXV Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej PTChDz, Białystok, 4-6.10.2007
 10. X Sympozjum „Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa – wspólne działanie, jeden cel”, Jachranka, 5-7.12.2007
 11. 3rd Warsaw Conference od Paediatric Urology „Vesico-ureteral reflux”, Warszawa, 19-20.09.2008
 12. VI Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne, Warszawa, 14-16.12.2008
 13. Sympozjum Sekcji Urologicznej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Lubikowo, 21-23.05.2009
 14. 4th Warsaw Conference od Paediatric Urology „Posterior urethral valves”, Warszawa, 24-25.09.2010
 15. VIII Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne, Warszawa, 10-11.12.2008
 16. Konferencja Poświęcano Przewlekłym Zaparciom u Dzieci, Opole, 26.11.2010
 17. Sympozjum Sekcji Urologicznej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kliczków, 19-21.05.2011
 18. Sympozjum Sekcji Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChDz, Wrocław, 13-14.11.2011
 19. 5th Warsaw Conference od Paediatric Urology “Hypospadias”, Białowieża, 27.09.2012
 20. 1.Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Białowieża, 28-29.09.2012
 21. XX Warsztaty Chirurgiczne „Wideochirurgia dziecięca”, Szklarska Poręba, 6-12.01.2013
 22. Kurs „Chirurgia noworodka”, Warszawa, 2.-.06.04.2012
 23. Kurs „Chirurgia onkologiczna i onkologia dziecięca”, Wrocław, 4-8.03.2013
 24. Kurs „Traumatologia Dziecięca”, Poznań, 21-25.06.2010
 25. Kurs „Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej”, Łódź, 9-13.03.2009
 26. Kurs „Chirurgia endoskopowa dziecięca”, Wrocław 15-18.10.2007
 27. Kurs „Urologia dziecięca”, Wrocław, 29.11-3.12.2010.
 28. I Wielkopolskie Spotkanie Chirurgów z Pediatrami, Ostrów Wlkp., 6-7.06.2014.